Մանկավարժական նոր հայացքներ, նոր հիմնախնդիրներ 29.06.2010