Տարեմուտի ամփոփիչ հանդիպում Շիրակի մարզային կենտրոնում 29.12.2014