Ամանորյա ժամանցային երեկո ՀԵՀ Արմավիրի մարզային կենտրոնում 30.12.2014