ԵՊԲՀ-ում ներկայացվեց բուհում սովորող բազմազգ ուսանողների մշակույթը 12.12.2014