Կանանց մեծամասնությունը ամուսիններին գոհացնելու համար է դիմում պտղի սեռով պայմանավորված աբորտի 04.12.2014