Հաշմանդամություն ունեցող անձինք ցանկություն ունեն սեփական գործը հիմնել 04.12.2014