Մենեջմենթի զարգացման դասընթաց Արմավիրի մարզում 03.02.2014