Ավելի շատ հաշմանդամ աղջիկներին են տանում մանկատուն, քան տղաներին 01.12.2014