Ներկայացվում են Լոռու մարզում էկոտուրիզմի զարգացման հնարավորությունները 01.12.2014