Լրագրողները ծանոթանում են բնապահպանական մարտահրավերներին և դրանց լուծմանը 22.11.2014