ՀԵՀ Սյունիքի մարզային կենտրոնն այցելում է մարզի հեռավոր գյուղեր 18.11.2014