Ինչո՞ւ չեն գործում ծխախոտի օգտագործման և սպառման սահմանափակումները 14.11.2014