Կայացավ «ՀՊՏՀ գավաթ-2014» միջբուհական ինտելեկտուալ մրցույթը 16.10.2014