ՀՀ նախագահի դրամաշնորհը կարևոր ազդակ էր ՀԿ-ներին՝ անդրադառնալու Հայոց ցեղասպանությանը 15.10.2014