Ծանոթանում են օրգանական գյուղատնտեսությանը, զարգացման հեռանկարներին 14.10.2014