Ցերեկույթ Արմավիրի թիվ 1 հատուկ դպրոցում 09.10.2014