Քննարկվեցին մանրէաբանության և մանրէների կենսատեխնոլոգիայի նվաճումները 07.10.2014