Սեպտեմբերի 21-ը նշեցին՝ բարձունքներ հաղթահարելով 21.09.2014