ՀԵՀ Սյունիքի մարզային կենտրոնը մասնակցեց մարզային Էքսպոյի 20.09.2014