Մտավոր խնդիրներ ունեցող երիտասարդների հանգստի կազմակերպում՝ Ծաղկաձորում 12.09.2014