Դասընթացներ՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավական գիտելիքները զարգացնելու համար 09.09.2014