«Հայոց հնագույն պատմության էջեր» գրքի շնորհանդեսը 22.12.2011