Երիտասարդները ներկայացնում են իրենց փաստարկները՝ ՀՀ արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ 25.08.2014