Ներկայացվեցին ՀԵՀ մարզային կենտրոնների 2014թ. 1-ին կիսամյակի հաշվետվությունները 11.08.2014