«Քվանտ» վարժարանի հետազոտական կենտրոնի բացումը 10.12.2011