Համագործակցությունը «Լույս» հիմնադրամի հետ շարունակվում է 18.07.2014