Ուխտագնացություն Ծռվիզի վանական համալիր 11.07.2014