Դպրոցահասակ երեխաներին փոխանցվեցին առողջ ապրելակերպին վերաբերող և էկոգիտելիքներ 10.07.2014