Կապանի երիտասարդներից շատերը հակված են ծխելը թողնելուն 01.07.2014