ՀԵՀ-ը ստացավ շնորհակալագիր՝ կամավոր դոնորությանը նպաստելու համար 14.06.2014