Պլաստիկ կավի անվճար դասընթացների մասնակիցները ստացան վկայագրեր 11.06.2014