Երիտասարդ պատմաբանների միջազգային դպրոց 07.11.2011