Արարատի երիտասարդները տեղեկացան մկրտության խորհրդին 12.06.2014