Կիթառի անվճար դասընթացներ` Կոտայքի մարզային կենտրոնում 03.06.2014