Վայոց ձորի մարզային կենտրոնի հանդիպումը՝ աշակերտական խորհրդի հետ 27.05.2014