Երիտասարդները ստանում են զինծառայությանը վերաբերող հմտություններ 24.05.2014