Մարզերում պայքարում են սեռով պայմանավորված հղիությունների արհեստական ընդհատումների դեմ 19.05.2014