Հանդիպում Իջևանի ավագ դպրոցի աշակերտական խորհրդի հետ 16.05.2014