ՀԵՀ Վայոց ձորի մարզայի կենտրոնի կամավորները մասնակցեցին վերապատրաստման դասընթացի 13.05.2014