Քննարկվում են ֆիզիկայի արդի հիմնախնդիրները 13.05.2014