Երիտասարդ գյուղատնտեսները ծանոթանում են տնտեսության վարման ժամանակակից մեթոդներին 10.05.2014