Կոտայքի մարզի դպրոցներում քարոզում են առանց ծխախոտի ապագա 06.05.2014