Արարատի երիտասարդները՝ Հայոց ցեղասպանության հետևանքների մասին 24.04.2014