«Մենք» խորագրով հայագիտական սեմինարների շարք 28.09.2011