Հոգևոր ակումբ` ՀԵՀ Կոտայքի երիտասարդական կենտրոնում 10.04.2014