Բրայլյան տետրեր՝ լսողության խանգարում ունեցող երեխաներին 01.09.2011