«Նման մրցույթներն օգնում են բացահայտել Հայաստանում գործող ՀԿ-ների ներուժը» 25.03.2014