Նախագահի աշխատակազմի նոր գործընկեր կազմակերպությունն այլ գործելաոճ ունի 19.03.2014