Դասընթաց՝ «Ժուռնալիստիկա» մասնագիտությամբ ուսանողների համար 07.03.2014