Բրյուսովցիները ստացան ավարտական վկայականները 06.07.2011